Studio Sindy&Kate znajduje się przy ul. Białobrzeskiej 15 w Warszawie.

Rafał Betlejewski, prezes Zarządu, betlej@sindykate.eu SINDY&KATE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), przy ul. Dobrej nr 14/16, KRS: 0000642907, kapitał zakładowy w wysokości 60.000,00 zł, NIP: 5272783295, nr REGON: 365679919 Konto: mBank – 80114010100000374158001001